...

Integritetspolicy för Skåne El & Nätverk AB 

Varför vi behöver dina personuppgifter 

På Skåne El & Nätverk AB värnar vi om våra kunder och strävar efter att du ska vara nöjd med våra tjänster både nu och i framtiden. För att kunna erbjuda dig en smidig och pappersfri upplevelse sparar vi dina personuppgifter. Dessa uppgifter används för att kommunicera med dig. Här förklarar vi hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter samt hur du kan kontrollera, få tillgång till och begära att vi raderar dem. Din personliga integritet och säkerhet är av största vikt för oss. 

Hur vi hanterar personuppgifter 

Vi beskriver här hur dina personuppgifter hanteras av Skåne El & Nätverk AB. Denna policy gäller för alla nuvarande och framtida tjänster som Skåne El & Nätverk AB erbjuder. Vid förändringar i hur vi samlar in och behandlar personuppgifter, uppdaterar vi detta dokument. Policyn säkerställer att du vet vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det, vem vi delar dem med och hur vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse. Det förklarar också dina rättigheter rörande dina personuppgifter. 

GDPR (Dataskyddsförordningen) 

Den nya EU-lagen GDPR reglerar hur företag hanterar personuppgifter och ger dig rättigheter som: 

 • Tillgång till de personuppgifter vi behandlar för att utföra tjänster åt dig. 
 • Möjlighet att få en kopia av dina personuppgifter. 
 • Begära ändring eller uppdatering av dina personuppgifter om de är felaktiga. 
 • Begära att vi tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av dina personuppgifter. 
 • Begära att vi slutar använda och/eller tar bort dina personuppgifter. 

Vid frågor om din integritet, dina rättigheter eller hur du utövar dem, kontakta vårt dataskyddsombud på info@skaneelochnatverk.se. 

Vilka personuppgifter vi samlar in 

När du beställer en tjänst samlar vi in personuppgifter för att kunna utföra tjänsten kvalitativt. Här är de kategorier av personuppgifter vi samlar in och använder: 

 • För- och efternamn: För att identifiera beställaren och skicka fakturan till rätt person. 
 • Personnummer: För kreditkontroll, fakturering och ROT-avdrag. 
 • E-postadress: För att mäta kundnöjdhet och skicka nyhetsbrev med information, nyheter och erbjudanden. 
 • Telefonnummer: För tidsbokning och uppföljning från kundtjänst. 
 • Gatuadress: För fakturering och för att vår personal ska kunna hitta till dig. 
 • Postadress: För fakturering och för att tekniker ska kunna anropas i din närhet. 
 • Typ av ärende: För att kunna ge kvalitativ hjälp vid uppföljning. 
 • Transaktionshistorik: För att följa upp betalningar och ge service vid reklamationer eller frågor som berör de uppdrag vi utfört för dig. 

Delning av dina personuppgifter 

Vi delar dina personuppgifter med följande mottagarkategorier: 

 • Tjänsteleverantörer: Som tillhandahåller den tekniska infrastrukturen för vår tjänst. Detta inkluderar värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer. Vi kan också dela uppgifter med marknadsförings- och annonseringspartner för att förbättra tjänsten och visa mer personanpassat innehåll. 
 • Partnersamarbeten: Om du beställer tjänsten via en partner, delar vi personuppgifter för att hantera din beställning och utföra tjänsten. Partnern kan också ges tillgång till uppdragsstatus, tidsbokning och omdömen. 
 • Polis och dataskyddsmyndigheter: När vi enligt lag är skyldiga att göra det. 

Datalagring och borttagning 

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att behålla dem, inklusive vid: 

 • Olösta problem kopplade till ditt konto, t.ex. utestående betalningar eller tvister. 
 • Juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter. 

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen. 

Cookies 

Skåne El & Nätverk AB använder cookies och liknande tekniker för att se hur våra digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies och ta bort redan lagrade cookies, men detta kan påverka funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. 

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.skaneelochnatverk.se 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.